WELKOM BIJ PRISMA!

Iedereen met een (verhoogd risico op) chronische ziekte heeft recht op het maken van eigen keuzes met betrekking tot leefstijl en omgang met ziekte. De PRISMA methode creëert middels groepseducatie de voorwaarden dit weloverwogen te doen; door het geven van eerlijke en volledige informatie in 2 dagdelen, het creëren van interne motivatie en het werken naar een concreet eigen actieplan.

PRISMA staat voor PRo-actieve, Interdisciplinaire, Self-Management. Het bestaat uit 2 dagdelen van 2,5-3,5 uur, gegeven aan 8-12 deelnemers door 2 hulpverleners. PRISMA is op dit moment beschikbaar voor de volgende doelgroepen: diabetes, preventie van diabetes, hart en vaatziekten (secundaire preventie en hartrevalidatie) en preventie van hart en vaatziekten.

Op deze website vind je informatie over PRISMA, kan je trainer worden en kan je de PRISMA materialen vinden als je trainer bent.

Eerstvolgende train-de-trainercursussen op 4 en 11 OKTOBER OF 15 en 22 november 2021

Op 4 en 11 oktober 2021 vindt de volgende train-de-trainercursus plaats! We geven deze cursus in principe online. Op 15 en 22 november organiseren we ook een train-de-trainer die gepland staat in het Amsterdam UMC locatie VUmc.  Voor aanmelden:...

PRISMA vitaal ouder worden

We hebben groen licht voor het ontwikkelen van een zelfmanagement educatieprogramma in groepsverband voor thuiswonende ouderen (70+) met ondervoeding en sarcopenie. Gefinancierd door de stichting Hofje Codde en Van Beresteyn. Een prachtige nieuwe uitdaging en...

PILOT PRISMA GENDER ONLINE GESLAAGD

De pilots voor PRISMA Gender gezonde leefstijl zouden plaatsvinden in het voorjaar van 2020. Maar door COVID-19 gingen deze steeds niet door.. In februari 2021 zijn we gestart ze online aan te bieden, in samenwerking met het Gender-team van Amsterdam UMC.  In plaats...

Herzieningen trainershandleidingen

Alle trainershandleidingen zijn dit jaar herzien; diabetes, preventie hart en vaatziekten, hart en vaatziekten en preventie diabetes volgt in april.  In de herzieningen zijn geen grote veranderingen doorgevoerd. Het gaat om tekstuele en kleine inhoudelijke...

Online Train-de-trainercursus

Op maandag 8 en 15 maart hebben we voor het eerst de PRISMA train-de-trainer cursus online gegeven. Binnen de beperkingen van Teams en het online trainen, hebben we geprobeerd om een zo'n interactief mogelijke cursus te ontwikkelen. We hebben videomateriaal gemaakt en...

Erkenning RIVM voor PRISMA preventie hart en vaatziekten en PRISMA hart en vaatziekten

PRISMA hart en vaatziekten en PRISMA preventie hart en vaatziekten zijn erkend door het RIVM als goed onderbouwd.  Het RIVM beschrijft in het eindoordeel: 'De interventie sluit aan op een belangrijk gezondheidsprobleem en is gebaseerd op een buitenlands programma dat...

PRISMA gezond door de overgang

PRISMA gezond door de overgang Met trots melden wij dat we een nieuw project zijn gestart binnen Amsterdam UMC voor vrouwelijke werknemers in de overgangsleeftijd! Op dit moment werken we hard aan 'PRISMA gezond door de overgang'. Deze nieuwe PRISMA variant zal via...

Erkenning RIVM

PRISMA leefstijlinterventies zijn officieel erkend als 'Goed onderbouwde leefstijlinterventies' door het RIVM.Daarmee zijn de programma's opgenomen in de databank van effectieve leefstijlinterventies.  Op dit moment zijn ook PRISMA hart en vaatziekten en PRISMA...

Kwaliteitsborging PRISMA

We willen graag dat PRISMA gegeven wordt zoals bedoeld. De observaties uitgevoerd door ons team vanuit VUmc dienden daar tot voor kort voor. Het wordt echter voor ons logistiek een te grote uitdaging nu PRISMA op zoveel plekken wordt gegeven. Daarom gaat dit systeem...

Artikel Nederlands Tijdschrift voor Dietisten

De resultaten van het project PRISMA generiek van vorig jaar zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek. Hierbij een link naar het artikel: https://ntvd.media/artikelen/focus-op-zelfzorg-met-prisma/