PRISMA is een succesvolle formule gebleken op het gebied van stimuleren van zelfmanagement en gedragsverandering bij mensen met diabetes type 2. Op meer dan 30 plaatsen in Nederland wordt PRISMA voor mensen met diabetes type 2 aangeboden, vooral in de eerste lijn.

In dit project wordt de methodiek van de evidence-based korte groepsprogramma’s PRISMA  generiek beschikbaar gemaakt voor alle zorgpraktijken die willen werken met onderbouwde en effectieve groepseducatie gericht op het bevorderen van het zelfmanagement van de deelnemer. Het voorziet deelnemers in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om weloverwogen eigen keuzes te kunnen maken in leefstijl en omgang met (verhoogd risico op) ziekte. Het geeft hulpverleners een haalbare, effectieve en efficiënte methodiek van werken, die onderbouwd is en voorzien is van kwaliteitsborging. Voor instellingen geeft het gebruik van PRISMA generiek de aanzet tot een cultuuromslag waarbij de patiënt centraal wordt gesteld en met hele concrete tools wordt gewerkt aan het bevorderen van zelfmanagement.

PRISMA bestaat grotendeels uit generieke componenten. De gehele methodiek, een groot deel van de inhoud, de training van hulpverleners en het kwaliteitsborgingssysteem zijn niet afhankelijk van een specifiek ziektebeeld (of het risico daarop). Dit pleit voor een generieke aanpak met PRISMA als model i.p.v. ziekte specifiek programma. De methodiek en generieke componenten worden los gemaakt van de ziekte specifieke content. Per ziekte worden losse inhoudelijke modules beschikbaar gemaakt die (naar inzicht van de trainer) kunnen worden toegepast voor de doelgroep die is uitgenodigd. Het blijft wel wenselijk om mensen met dezelfde ziektegeschiedenis bij elkaar uit te nodigen. Het eigen verhaal, de eigen ervaringen en de brandende vragen blijven leidend op welk deel van de inhoud de nadruk komt te liggen.

Voor het voorkomen van leefstijlgerelateerde ziekten kan 1 inhoudelijke module worden geschreven die gaat over het voorkomen HVZ en diabetes, waarbij dezelfde risicofactoren een rol spelen. Het model voor preventie kan in minder tijd dan wanneer er sprake is van ziekte. Hierin zal dus een onderscheid worden gemaakt.

Zo kan de basis van PRISMA dus met een aantal ziekte specifieke componenten passend gemaakt worden voor iedere doelgroep. PRISMA wordt zo een multi-inzetbaar model met een kwaliteitskeurmerk voor onderbouwde, effectieve en efficiënte (groeps)educatie. Na dit project zal duidelijk zijn of landelijke implementatie en structurele financiering wenselijk en mogelijk zijn en of/welke opschaling nodig is vanuit de PRISMA-organisatie.

Na dit project is het VU medisch centrum in staat iedere enthousiaste eerstelijnspraktijk in Nederland van training en ondersteuning te voorzien om de PRISMA-methodiek op een goede manier te implementeren voor verschillende doelgroepen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis, de ervaring en het netwerk die is opgedaan bij implementatie van het succesvolle PRISMA-diabetes programma en het daarbij behorende bewezen effectieve kwaliteitsborgingsysteem.

 

Interesse? 

Heeft u interesse om PRISMA generiek aan te gaan bieden in uw zorginstelling? Mail ons via: prisma@vumc.nl