In 2014 zijn de PRISMA groepsbijeenkomsten uitgebreid met een online omgeving. Het doel van de omgeving is het voorkomen van terugval na de PRISMA bijeenkomsten. De deelnemers kunnen tijdens en na het volgen van PRISMA inloggen nadat ze door de trainers worden uitgenodigd. Ze kunnen online alle informatie over de cursus terugvinden, hun eigen gezondheidsprofiel invullen, hun eigen persoonlijke actieplan formuleren en evalueren, voedingsspellen doen en gebruik maken van een forum.

Samenvatting van de onderzoeksresultaten:

We report on the development, pilot-implementation, and initial user patterns of a newly developed online maintenance program, PRISMA-Online, as addition to the existing group-based PRISMA-course.

A multi-module online program was developed, guided by the Health Action Process Approach model, and supported by behavioral change techniques. To test feasibility, the online program was integrated and evaluated in primary and tertiary diabetes care. Professionals’ attitudes towards the program were gathered. Anonymous meta-log-data of the participants were analyzed.  

The online program was successfully developed and made available for use in primary and tertiary care. Diabetes professionals were enthusiastic and eager to work with the online program. From all participants, 40% used the online program. The most used components were diary, information on T2DM and depression screener.Goal setting, goal evaluation and consultation preparation were not used.

This study showed that the online program is feasible, and accepted by participants and care providers. The log-data showed that small tweaks are necessary, to stimulate participants to keep using the online program. Continued support from care professionals appears vital for sustained program use by participants.

 

 

Zie voor het artikel over de ontwikkeling van PRISMA online:

(link volgt binnenkort)

 

Zie voor de presentatie over PRISMA online op het symposium van 15 april 2015:

http://prisma-diabetes.nl/zorg/symposium-2015/