Respect voor eigen keuze

PRISMA erkent dat:

…vrijwel alle dagelijkse beslissingen die van invloed zijn op de uitkomsten van de behandeling van ziekte of verhoogd risico op ziekte (keuzes in de voeding, lichaamsbeweging, medicatie, zelfcontrole, etc) genomen worden door de persoon zelf. Het individu draagt daardoor zelf de verantwoording voor de behandeling van zijn/haar aandoening of verhoogd risico daarop (met uitzondering van personen waarbij een geestelijke handicap het nemen van een weloverwogen beslissing onmogelijk maakt).

…de gevolgen van de beslissingen in het zelfmanagement primair hun weerslag hebben op c.q gedragen worden door de persoon zelf, zijn/haar naasten en zorgverleners.

…mensen steun verdienen bij het nemen van wat zij beschouwen als de voor henzelf best mogelijke beslissingen, om een in hun ogen zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bereiken.

…verschillende factoren van invloed zijn op de mate waarin mensen in staat zijn tot (behoud van) veranderingen in leefstijl.

…vrijwel alle barrières tot effectief zelfmanagement binnen het individu en de eigen sociale omgeving liggen.

…het verwerven van nieuwe inzichten en vaardigheden voor veel mensen lang niet altijd gemakkelijk is en een bedreigende ervaring kan zijn.

…betrokkenheid van de deelnemers kan worden gestimuleerd door het geven van gedoseerde informatie maar vooral door het stellen van vragen, waardoor de deelnemers worden geactiveerd de aangeboden informatie te verwerken.