DiAlert, preventie diabetes

 

Het DiAlertprogramma maakt gebruik van eerder bewezen principes en strategieën van gedragsverandering en is afgeleid van PRISMA (PRo-active Interdisciplinaire Self-Management training). DiAlert wordt in groepen aangeboden en besteedt expliciet aandacht aan erfelijke aanleg en de familiegeschiedenis van type 2 diabetes, de risicofactoren voor diabetes en het maken van een persoonlijk actieplan. De toonzetting is constructief en gericht op ‘empowerment’. Het groepseducatieprogramma (cursus) bestaat uit twee interactieve groepslessen, aangeboden over een periode van twee weken. Het aantal deelnemers per groep is ca. 10 personen. Elke les duurt ongeveer 150 minuten. De lessen worden begeleid door een getrainde voorlichter. De interventie is gericht op het bevorderen van positieve intrinsieke motivatie en zelfredzaamheid (persoonlijk actieplan) van de deelnemers om hun leefstijl aan te passen. Deelnemers worden geadviseerd gebruik te maken van bestaande faciliteiten en zorg zoals de beweegkuur of begeleiding van een diëtist of praktijkondersteuner. Na de cursus ontvangen deelnemers vier nieuwsbrieven, met informatie en ‘tips en trucs’ voor het behalen en behouden van een beter lichaamsgewicht. Tussen de twee bijeenkomsten krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht. Alle deelnemers van DiAlert ontvangen een cursusmap met informatie en opdrachten ter ondersteuning van de cursus.

Met de cursus DiAlert willen we mensen met een hoog risico op diabetes type 2, als gevolg van familiaire aanleg en overgewicht, stimuleren af te vallen door gezonder te gaan leven. Om daarmee hun risico op diabetes te verlagen.

Resultaten van de RCT die DiAlert evalueerde bij mensen met overgewicht en diabetes in de familie toonde aan dat meer mensen 5% van hun gewicht verloren, de middelomtrek en systolische bloeddruk verlaagden (dit in verhouding tot de controlegroep). De deelnemers kregen betere kennis en inzicht in hun eigen risicoprofiel. DiAlert werd goed beoordeeld door patiënten. DiAlert wordt op dit moment nog niet in de praktijk gebracht.

Zie voor het artikel: Heideman ea 2014