Focus op zelfzorg

PRISMA is een groepseducatie programma wat deelnemers in korte tijd (2 dagdelen) alles leert om de eigen ziekte (of het risico erop) te begrijpen en eigen keuzes te maken over de omgang ermee m.b.t. voeding, beweging, roken, medicijnen innemen en hulp vragen. Het wordt gegeven aan groepen van 8-12 deelnemers door 2 hulpverleners.

PRISMA is een effectieve en onderbouwde methodiek om groepseducatie te geven. De methodiek kenmerkt zich door de open, respectvolle en empathische houding van de trainer. Door het stellen van vragen door de trainer wordt de eigen ervaring en de al in de groep aanwezige kennis gebruikt om de deelnemers aan het denken te zetten over het eigen gedrag en de eigen mogelijkheden om een positieve invloed uit te oefenen op gezondheid en omgang met ziekte. De trainer stimuleert middels de interne motivatie van de deelnemers om een persoonlijk actieplan te formuleren wat gaat over het eigen gedrag.

PRISMA heeft inhoudelijke modules beschikbaar over: diabetes, preventie van diabetes, hart en vaatziekten (secundaire preventie en hartrevalidatie) en preventie van hart en vaatziekten.