VOOR PRISMA TRAINERS

 

PRISMA is in 2017 geheel vernieuwd, zowel in vorm als inhoud. Sinds die tijd zijn er verschillende draaiboeken beschikbaar voor getrainde hulpverleners; bij diabetes, ter preventie van diabetes, bij hart en vaatziekten en ter preventie van hart en vaatziekten. Deze 4 draaiboeken zijn beschikbaar. Deze 4 programma’s zijn alle 4 erkend door het RIVM als goed onderbouwde leefstijl interventies. 

Onder trainershandleidingen is informatie te vinden over de draaiboeken en hoe je ze kunt bestellen.

Onder patientmaterialen zijn de informatiemap, ‘mijn persoonlijk actieplan’ en de nieuwe patientenwebsite te vinden.

Onder implementatie toolkit zijn hulpmiddelen te vinden om PRISMA in de eigen praktijk te implementeren.