‘Gestructureerde zelfmangementeducatie nog niet vanzelfsprekend.’

Over het belang van zelfmanagementeducatie voor mensen met diabetes type 2 is iedereen het eens. We willen patiënten in staat stellen weloverwogen eigen keuzes te amen over hun leefstijl en omgang met de ziekte. Toch krijgt maar een klein deel van de mensen met diabetes type 2 gestructureerde zelfmanagementeducatie aangeboden. Dit is afhankelijk van hun zorgaanbieder. Tijd voor verandering? 

Lees het hele artikel: EADV december 2015