ToOLKIT

 

Op deze pagina staan materialen die gebruikt kunnen worden bij het geven van de PRISMA cursus in de eigen praktijk.

 

SPELVORMEN

Tijdens het beweegspel gaan de deelnemers in discussie over hoe lang een vorm van beweging volgehouden moet worden om 100 kcal te verbranden. 

 100 kcal beweegspel

100 kcal beweegspel, online variant

 Vissenspel

 

MATERIALEN VOOR DE DEELNEMERS TIJDENS DE CURSUS 

Hierbij de samenvattingen van de cursussen en de stemmingsvragenlijst. ‘Mijn persoonlijk actieplan’ kan alleen worden besteld, zie hieronder het bestelformulier. 

Samenvatting PRISMA diabetes

Samenvatting PRISMA preventie hart en vaatziekten

Stemmingsvragenlijst

Bestelformulier ‘Mijn persoonlijk actieplan’ 

 

Evaluatie cursus door deelnemers

Deze vragenlijsten kunnen ingevuld worden door de deelnemers direct na de laatste cursus.  

Evaluatieformulier tevredenheid deelnemer Diabetes

Evaluatieformulier tevredenheid deelnemer Preventie van Hart en vaatziekten

Evaluatieformulier tevredenheid deelnemer Hart en vaatziekten

 

Evaluatie cursus door TRAINERS

Deze formulieren kunnen worden gebruikt door de trainers om de gegeven cursus te evalueren. 

Reflectieformulier trainers

 

OBSERVATIES

 Als je de cursus 3-4 keer hebt gegeven is het wenselijk om een observatie in te plannen. Een ervaren trainer komt dan een dagdeel meekijken met jou en je collega. 

Als je zelf bent geobserveerd en de cursus zo’n 10 keer hebt gegeven, kun je een andere trainer gaan observeren. Hieronder vindt je de materialen die je daarbij nodig hebt (gericht op  diabetes). 

Kwaliteitsontwikkeling

Observatieformat dagdeel 1

Observatieformat dagdeel 2

MP3 met piepjes

Format voor observatieverslag