De pilots voor PRISMA Gender gezonde leefstijl zouden plaatsvinden in het voorjaar van 2020. Maar door COVID-19 gingen deze steeds niet door.. In februari 2021 zijn we gestart ze online aan te bieden, in samenwerking met het Gender-team van Amsterdam UMC. 

In plaats van 2 bijeenkomsten van 3 uur is gekozen voor 4 online bijeenkomsten van 1,5 uur. De trainershandleiding is aangepast, met meer aandacht voor de mogelijkheden tot interactie binnen (de beperkingen van) Microsoft Teams. Zo worden de onderdelen die gaan over eigen mogelijkheden en eigen gedrag gebruikt voor het creëren van interactie d.m.v. van open vragen, rode/groene kaartjes, chat en hand opsteken.

De eerste ervaringen zijn positief! Het blijkt een goed idee om de bijeenkomsten te verkorten, de aandachtsspanne is lager dan bij fysieke cursussen. De spellen zijn online nog belangrijker.  Zo hebben we het 100 kcal spel en het 100 kcal beweegspel omgezet naar online varianten. En we hebben een spel toegevoegd, de ‘Keukenkast-challenge’. Hierbij zochten de deelnemers hun favoriete snacks op en gingen we deze bekijken. Hoeveel eet je ervan, hoeveel calorieën levert dat? En op zijn PRISMA’s lieten we de deelnemers daar zelf hun eigen conclusies uit trekken. 

Het Gender-team heeft besloten de cursus sowieso online aan te gaan bieden. De doelgroep komt vanuit het hele land en is jong. Online is juist bij deze groep een zeer geschikte en laagdrempelige manier van werken, blijkt nu.