We hebben groen licht voor het ontwikkelen van een zelfmanagement educatieprogramma in groepsverband voor thuiswonende ouderen (70+) met ondervoeding en sarcopenie. Gefinancierd door de stichting Hofje Codde en Van Beresteyn. Een prachtige nieuwe uitdaging en doelgroep!

Ondervoeding (ongewenst gewichtsverlies door verminderde voedingsinname) en sarcopenie (spierfalen) komen bij ouderen vrij veel voor. Bij thuiswonende ouderen blijkt dat gemiddeld één op de tien ondervoed is. Sarcopenie komt voor bij 12% van de mannen en 5% van de vrouwen. Dit heeft een nadelig effect op de gezondheidstoestand, dagelijks functioneren en het welbevinden. Het verhoogt de kwetsbaarheid. 
Op dit moment bestaat er nog geen zelfmanagement educatieprogramma in groepsverband gericht op thuiswonende ouderen met ondervoeding en/of sarcopenie. Zelfmanagement educatie biedt wel allerlei mogelijkheden in voedingsinname, beweging en hulp vragen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de voedingstoestand en de spiermassa.

We houden jullie op de hoogte van dit project!