Alle trainershandleidingen zijn dit jaar herzien; diabetes, preventie hart en vaatziekten, hart en vaatziekten en preventie diabetes volgt in april. 

In de herzieningen zijn geen grote veranderingen doorgevoerd. Het gaat om tekstuele en kleine inhoudelijke aanpassingen.