Binnen Amsterdam UMC (Nieuwe naam voor VUmc en AMC samen) is er belangstelling voor PRISMA bij andere leefstijl gerelateerde ziekten of risico daarop. Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD), vetleverziekte, is een nieuwe doelgroep in de zorg op de MDL-poli. Het wordt vaak veroorzaakt door een ongezonde leefstijl, zoals calorierijke voeding en weinig beweging. Voor NAFLD patiënten bestaat er momenteel geen medicamenteuze behandeling. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een gezonde leefstijl de meest effectieve is voor NAFLD. Daardoor kan de leververvetting verbeteren of verdwijnen. Helaas ontbreekt het in de huidige praktijk aan multidisciplinaire begeleiding, terwijl patiënten hier een grote behoefte aan hebben.

Daarom is PRISMA omgeschreven voor deze doelgroep, waarbij ook leverfunctie, complicaties van leververvetting/ontsteking en behandeling door leefstijlaanpassing zijn opgenomen. Dit voorjaar heeft de MDL een pilot gedaan met deze nieuwe PRISMA inhoud. ‘PRISMA vetleverziekte’ werd goed ontvangen door de deelnemers en de MDL wil nu ‘PRISMA vetleverziekte’ op grotere schaal gaan implementeren op de afdeling, zie het artikel in NL Visie: NLVisie PRISMA vetleverziekte 3 2018

Ook is er interesse in VUmc voor PRISMA vanuit de Nefrologie voor patiënten na een niertransplantatie en vanuit de Genderdysforie voor mensen met overgewicht. We hopen in de volgende nieuwsbrief jullie hierover meer te kunnen vertellen.

.