We willen graag dat PRISMA gegeven wordt zoals bedoeld. De observaties uitgevoerd door ons team vanuit VUmc dienden daar tot voor kort voor. Het wordt echter voor ons logistiek een te grote uitdaging nu PRISMA op zoveel plekken wordt gegeven. Daarom gaat dit systeem op de schop. Zowel geobserveerd worden als zelf observeren is echter wel enorm leerzaam. Daarom willen we graag werken naar een systeem waarbij elke trainer hier zijn voordeel mee kan doen. Het plan is nu om na het volgen van de PRISMA train-de-trainer cursus 3-4 x de cursus te geven en daarbij de zelfevaluatieformulieren in te vullen. In een van de cursussen daarna, komt een ervaren (collega) trainer een observatie verzorgen volgens methodiek en formulieren die beschikbaar komen op de website. Heb je zelf PRISMA zo’n 10 keer gegeven en bent geobserveerd, dan kan je ook als observator aan de slag.

We oriënteren ons nu op hoe dit kwaliteitspunten kan opleveren, zowel zelf geobserveerd worden als de observator zijn. En op hoe we een pool kunnen aanleggen van ervaren (collega)trainers. De uitwerking van deze nieuwe werkwijze volgt de aankomende maanden via deze PRISMA nieuwsbrief en op de website.