DOELGROEP

PRISMA is in 2006 ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2, vertaald vanuit het Engelse DESMOND.

DOEL

 PRISMA stelt de deelnemer in staat zelf eigen keuzes te kunnen en willen maken over leefstijl en omgang met zieke. 

PRISMA omvat een online module voor deelnemers met educatie over de risicofactoren, het gezondheidsprofiel en het actieplan.

Meer informatie

ONderbouwing

Link informatie over PRISMA

Link naar RIVM

Link naar onderzoek.

MATERIALEN

Als PRISMA trainer heb je een toolkit met materialen ter beschikking.

Voor trainers 

‘Ik pas PRISMA ook toe in individuele consulten. Ik stel meer vragen en ga er niet meer vanuit dat mensen de nodige kennis al hebben. Ook kan ik beter helpen om voorgenomen acties concreet en haalbaar te maken.’

Wordt ook PRISMA trainer!